Συναισθήματα και τρόποι διαχείρισηςΓια να διαχειριστείς τα συναισθήματα σου προσπάθησε:
  • Να έχεις αυτοέλεγχο
  • Να παραμένεις αισιόδοξος
  • Να εκφράζεις τα συναισθήματά σου
  • Να προσπαθείς να κατανοήσεις τα συναισθήματα των άλλων
  • Να αναπτύξεις την ικανότητα να κατανοείς τη γλώσσα του σώματος
  • Να είσαι ευέλικτος στον τρόπο που βλέπεις τα γεγονότα
  • Να ακολουθείς τα συναισθήματα και όχι να τα «διώχνεις»

Στρατηγικές  για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
1. Αυτογνωσία- αναγνώριση των συναισθημάτων
Πρέπει να είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα που επηρεάζουν τις αντιδράσεις σου. Τα συναισθήματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης   θα πρέπει να είσαι ικανός να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, αναγνωρίζοντας τη γλώσσα του σώματος.
2. Επίγνωση σε καθημερινή βάση
Σε δεύτερο στάδιο αναπτύσσεται η ατομική επίγνωση των συναισθημάτων σε καθημερινή βάση. Τα άτομα παρατηρούν το πως τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που το άτομο θα αντιδράσει σε νέες καταστάσεις ή με την αλλαγή των συναισθημάτων.  Επίσης πρέπει να είσαι ικανός να αξιολογείς την ένταση των συναισθημάτων.
3. Διαχωρισμός σκέψεων και συναισθημάτων
Πρέπει να κατανοήσεις ποια συναισθήματα μπορεί να επηρεάσουν τις σκέψεις σου. Για παράδειγμα μπορεί να παρατηρήσεις ότι όταν είσαι θυμωμένος σκέφτεσαι πράγματα τα οποία είναι εκδικητικά για τους άλλους και όταν σου περάσει ο θυμός κάνεις τελείως διαφορετικές σκέψεις. Επίσης οι σκέψεις αυτές οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για παράδειγμα ο θυμός που προαναφέραμε μπορεί να προκαλεί λόγια  δεν εννοείς και δεν πιστεύεις πραγματικά.
4. Προσδιορισμός της στρατηγικής για τη ρύθμιση των συναισθημάτων
Μπορούμε  να αναπτύξουμε μόνοι μας στρατηγικές για τη ρύθμιση συναισθημάτων. για παράδειγμα η μουσική είναι αποτελεσματική στην διαχείριση διαφόρων συναισθημάτων.
5. Καθορισμός στόχων για τη διαχείριση των συναισθημάτων
Μετά  την κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των συναισθημάτων με τον καθορισμό στόχων.  Για  παράδειγμα η αποφυγή των αρνητικών συμπεριφορών του θυμού μπορεί να αποτελέσει ένα τρόπο καθορισμού στόχων.
6. Η εφαρμογή θετικού αυτοδιαλόγου
Η ανάπτυξη του κατάλληλου αυτοδιαλόγου μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με την καταγραφή των συναισθημάτων. Η αλλαγή των συναισθημάτων δεν μπορεί να γίνει αυτόματα άλλα άμεσα μπορούμε να αλλάξουμε τον αυτοδιάλογο μας.
7. Παίξιμο ρόλων (νοερά ή πραγματικά)
Το  παίξιμο ρόλων είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για να δουλέψουμε με τα συναισθήματα μας. Τα παιχνίδια ρόλων λειτουργούν αποτελεσματικά όταν παράλληλα καταγράφονται.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...