Επικοινωνία στις σχέσεις
Όταν επικοινωνείς με σύντροφο αναγνώρισε το δικό σου τρόπο επικοινωνίας

 • Ποιες λέξεις χρησιμοποιείς για να εκφράζεσαι;
 • Ποιος είναι ο τόνος της φωνής σου;
 • Ποιο μήνυμα περνά η γλώσσα του σώματος και η έκφραση προσώπου;
 • Ποιες λέξεις ή πράξεις «χτυπούνε κόκκινο;»
 • Ποιες είναι οι λέξεις ή πράξεις πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;
 • Πόσο ανοιχτός είμαι στο τι έχει να πει ο/η σύντροφος μου;
 • Ακούω πραγματικά τι έχει να πει;
 • Είναι πιο σημαντικό να ακούσω ή να νικήσω;
 • Είναι τα συναισθήματα μου βασισμένα στην πραγματικότητα ή στις εμπειρίες από οικογένεια και παλιές σχέσεις;
 • Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης;
 • Είναι οι αντιδράσεις προς σύντροφο μου μια αντιγραφή των αντιδράσεων του πατέρα ή μητέρας μου;
 • Όταν βρίσκομαι σε σύγκρουση με σύντροφο τι με σταματά από το συμβιβασμό;
 • Ποια συναισθήματα και συμπεριφορές ήταν αποδεκτά στην οικογένεια μου και τώρα προκαλούν πρόβλημα στην σχέση;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...